Dijital Tomosentez (3 Boyutlu Mamografi)

Dijital Tomosentez (3 Boyutlu Mamografi)

Mamografi ünitemiz, tam alan dijital modun yanında, spot-magnifiye incelemelere de izin verebilmekte olup, aynı zamanda mamografi eşliğinde biopsi için uyumlu forma up-grade edilmiştir. Bu sistem ile 0.3 mm hata payı ile dijital sistem rehberliğinde meme lezyonlarından, mamografi eşliğinde biopsi (kalın iğne veya vakum biopsi) işlemleri yapılabilmektedir. Muayene ile veya ultrasonografi ve hatta manyetik rezonans görüntülemede dahi tespit edilemeyebilen bazı kötü huylu mikrokalsifikasyonların (kireçlenmeler) tanısı ancak bu şekilde, mamografi eşliğinde biopsi ile mümkün olmaktadır.

Mammografi ünitemiz, hem tam alan (full-field) dijital çekim hem de mammografi eşliğinde (sadece mammografide görülebilen, diğer modalitelerde tanı konulamayan lezyonlara yönelik) biopsi için uyumlu moda sahiptir.

Çekimi yapılan MLO ve CC mammografi görüntüleri aynı filme alınarak karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir.

Yüksek dijital kalitede film ile malign (kötü huylu) meme kitleleri veya mikrokalsifikasyonları (küçük kireçlenme) daha net olarak tanınabilmektedir.