Manyetik Rezonans Görüntüleme

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Konvansiyonel MRG

Beyin, boyun, kas iskelet sistemi-ortopedik görüntülemeler, üst batın, alt batın, jinekolojik görüntüleme

İleri MRG uygulamaları

  • Fonksiyonel MRG, difüzyon traktografi görüntüleme
  • MR Spektroskopi
  • Kranial BOS Dinamik MRG
  • Kranial perfüzyon ve difüzyon ağırlıklı sistematik görüntüleme,
  • Tüm vücut MRG görüntüleme,
  • Özel kartilaj-kıkırdak haritalama,
  • MRCP,
  • Dinamik kontrastlı MRG ineceleme
  • Multiparametrik Prostat MRG İnceleme

Bir önceki manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ünitemiz 3-Tesla, 2013 Ekim ayında, güncel teknoloji ile tamamen revize edilmiştir. Bu ünitede manyetik alan gücü ve etkinliği belirgin artmış olup, daha hızlı ve daha kaliteli tanısal görüntüler elde edilebilmektedir.

Gantry ünitesi (hastanın içerisine doğru yerleştirildiği) daha geniş (70 cm) ve gradient gücü arttırılmış (3Tesla, XQ Gradients (45 mT/m @ 200 T/m/s)), çekimi hızlandıran Tim-4G ve DOT-Engine yazılılımları ile donatılmış; MAGNETOM Skyra MRG ünitesi

3-Tesla MRG ünitemizde yapılabilen inceleme sayısında da belirgin artış sözkonusudur. Bu ünitede; beyin (kranial), boyun-yumuşak doku, omurilik-kas-iskelet sistemi (spinal-disk-vertebra, ekstremite-ortopedik görüntülemeler), üst batın (karaciğer-böbrek-dalak-pankreas-böbreküstü bezleri), alt batın (mesane, uterus, overler, prostat), obstetrik-jinekolojik görüntüleme gibi rutin çalışmalar daha hızlı ve çok daha yüksek rezolüsyonlu şekilde çalışılabilmektedir.

Kranial kesitlerde giral anatomi ve hipokampal bölge yapısının ayrıntılı görüntülenmesi

Ayrıca ileri MRG uygulamaları başlığı altında sıralanabilecek çok çeşitli yeni incelemeler de mümkündür. Bu incelemeler;

Fonksiyonel MRG (f-MRG): Bu incelemede, hastanın “parmak şıklatma, konuşma, görme, işitme” gibi fonksiyonları yaptığı sırada beyninde aktivite gösteren alanlardaki değişiklikler izlenerek özel haritalar oluşturulur. Özellikle epilepsi veya kitle nedeniyle cerrahi uygulanacak bölgelerin, “parmak şıklatma, konuşma, görme, işitme” sırasında aktive olan kritik beyin bölgelerine uzaklıkları hesaplanabilir. Böylece cerrahi planlama daha sağlıklı ve hastada en az yan etkiye yol açacak protokol ile yapılabilecektir.